Diagnoza i różnicowanie bakteryjnego zapalenia pochwy

Diagnoza i różnicowanie bakteryjnego zapalenia pochwy

Diagnoza bakteryjnego zapalenia pochwy (BZP) wymaga zintegrowanego podejścia, uwzględniającego historię medyczną pacjentki, badanie fizyczne, ocenę objawów oraz wyniki badań laboratoryjnych. Ponieważ objawy BZP mogą być podobne do innych infekcji pochwy, ważne jest przeprowadzenie różnicowania, aby ustalić właściwą diagnozę. Oto główne kroki w diagnozie i różnicowaniu BZP:

  1. Historia medyczna: Lekarz przeprowadza wywiad z pacjentką, pytając o jej objawy, historię chorób, aktywność seksualną, przyjmowanie antybiotyków lub innych leków oraz inne czynniki ryzyka związane z BZP.
  2. Badanie fizyczne: Lekarz przeprowadza dokładne badanie ginekologiczne, w tym ogląd pochwy i szyjki macicy w celu oceny ewentualnych zmian zapalnych i zakażenia.
  3. Badanie mikroskopowe wydzieliny z pochwy: Próba wydzieliny z pochwy może być pobrana w celu badania pod mikroskopem. Charakterystyczne komórki clue cells (komórki kluczowe) wskazują na bakteryjne zapalenie pochwy.
  4. Badanie pH pochwy: W przypadku BZP pH pochwy jest zwykle podwyższone (powyżej 4,5), co jest charakterystycznym objawem infekcji.
  5. Kultura bakteryjna: Lekarz może przeprowadzić kulturę wydzieliny z pochwy, aby zidentyfikować konkretny patogen odpowiedzialny za zapalenie.
  6. Wykluczenie innych infekcji pochwy: Konieczne jest wykluczenie innych możliwych przyczyn objawów, takich jak infekcje grzybicze (kandydoza) czy zakażenia wirusowe (np. opryszczka).
  7. Testy dodatkowe: W niektórych przypadkach lekarz może zlecić dodatkowe testy, takie jak testy na obecność innych patogenów lub badania immunologiczne, jeśli istnieją podejrzenia o inny rodzaj infekcji.

Ważne jest, aby diagnozę i różnicowanie BZP przeprowadził wykwalifikowany lekarz, który może dokładnie ocenić objawy, wyniki badań i historię medyczną pacjentki. Poprawna diagnoza pozwala na odpowiednie wdrożenie leczenia i uniknięcie powikłań. Jeśli pacjentka doświadcza objawów związanych z infekcją pochwy, zaleca się skonsultowanie się z lekarzem w celu właściwej diagnozy i leczenia.