Kim jest tłumacz przysięgły?

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły Pruszków jest tłumaczem zaprzysiężonym. Tłumacz przysięgły Pruszków złożył ślubowanie wobec ministra sprawiedliwości. Po swoim zaprzysiężeniu tłumacz jest wpisywany na specjalną listę tłumaczy przysięgłych, która jest prowadzona przez ministra sprawiedliwości. Każdy wpis zawiera imię i nazwisko tłumacza, języki, dla których tłumacz został ustanowiony, województwo, datę nabycia uprawień, nr TP oraz także dane teleadresowe. Bardzo ciekawe jest to, że na liście możemy znaleźć także tłumaczy, którzy mieszkają poza granicami RP.

Aby na taką listę tłumaczy przysięgłych trafić, trzeba zdać egzamin. Musimy podejść do egzaminu na przysięgłego tłumacza. Do takiego egzaminu może podejść każdy z nas, kto tylko ma obywatelstwo polskie lub tez państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zna polski język i ma pełną zdolność do prawnych czynności. Co więcej, nie można być karanym. Należy mieć ukończone studia wyższe. Co ciekawe są to studia dowolne. Nie musi to być lingwistyka, czy też filologia.

Egzamin jest płatny. Egzamin na przysięgłego tłumacza składa się z części ustnej oraz pisemnej. Należy uzyskać oceny pozytywne z każdej części. Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 200 z każdej części. Aby zdać, wystarczy sto pięćdziesiąt punktów. Co ciekawe, zdawalność nie jest zbyt powalająca. Dokładnych statystyk nie znajdziemy, ale na stronie ministerstwa sprawiedliwości zobaczyć można wyniki egzaminów z poszczególnych dni. Zawód jest naprawdę ciekawe, ale niestety nie jest to zawód prosty, do którego wykonywania nadaje się każdy z nas. Musimy o tym pamięta, wybierając profesję.