Odpylacze modułowe

Odpylacze modułowe

Odpylacze modułowe mokre rodzaju OMG dedykowane są do odpylania powietrza z kurzów mokrych czy zwilżalnych. Stanowią one dodatkowy poziom odpylania (po filtrocyklonach). W odpylaczach mokrych strumień zapylonego gazu jest odpylany wskutek kontaktu z mieszanką. Jeżeli odpylacz umieszczony jest na zewnątrz pomieszczenia, należy zaopatrzyć go w instalację grzejną (ogrzewającą wodę). Budowę taką (instalację podgrzewania wody w odpylaczu) Zlecający robi to często w swym zakresie.

Do czego służą odpylacze modułowe?

Odpylacze służą do usuwania zabrudzeń z powietrza. Mogą być przekazane do wyłapywania cząstek ciał stałych, więc pyłów. Są także narzędzia przeznaczone do usuwania mgły – kropelek mieszanek zawieszonych w powietrzu. Odpylacze różnią się pomiędzy sobą regułą funkcjonowania. Stosują takie działania fizyczne jak grawitacja, siła odśrodkowa, siła bezwładności lub elektrostatyka. Narzędzia odpylające charakteryzują się podzieloną sprawnością oczyszczania. Parametr tenże ma wielkie znaczenie podczas doboru odpylacza dobrego do potrzeb zakładu przemysłowego.

Odpylacze modułowe

Separator cyklonowy, nazywany także odpylaczem modułowym, służy do izolacji cząstek stałych ze strumienia gazu. Odpylenie występuje na skutek wprowadzeniu strumienia gazu w ruch wirowy, podczas którego na cząstki funkcjonuje siła odśrodkowa, skutkująca odrzuceniem pyłu w kierunku ścianek narzędzia. Na skutek zderzeń ze ściankami cyklonu cząstki niszczą energię oraz grawitacyjnie wchodzą na podłoże. Takie cyklony odpylacze mogą działać na funkcjonujących ciągach technologicznych z wymuszonym przepływem gazu.